TOPOGRAF Łukasz Domański USŁUGI GEODEZYJNE

Firma TOPOGRAF oferuje Państwu szeroki zakres usług geodezyjnych i kartograficznych. Wszystkie zlecenia wykonujemy z dużym zaangażowaniem, terminowo i profesjonalnie w konkurencyjnych cenach. Posiadane doświadczenie, umiejętności i sprzęt gwarantuje rzetelne wykonanie każdego powierzonego nam zadania. Współprace z każdym naszym Klientem rozpoczynamy od możliwie szczegółowego określenia jego potrzeb i wymagań, co pozwala na indywidualną wycenę usług w zależności od rodzaju opracowań, trudności i zakresu prac. Oferowane usługi geodezyjne • mapy do celów projektowych: - pod założenie nowych sieci: gazu, prądu, kanalizacji, wody, - pod budowę budynku mieszkalnego, - pod budowę zakładu, obiektu budowlanego, - pod rozbudowę przedsiębiorstwa. • pomiary i opracowania map sytuacyjno- wysokościowych • wytyczenia na gruncie: - budynków, - sieci uzbrojenia terenu (gazu, prądu, wody, kanalizacji), - dróg, - budowli ziemnych itp. • geodezyjną obsługę inwestycji w czasie procesu realizacyjnego: - wytyczenie i utrwalenie głównych osi obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, - wytyczenie i utrwalenie charakterystycznych punktów projektowanego obiektu, - pionowanie słupów i ścian, - wyznaczenie punktów wysokościowych- reperów • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze: - budynków, - budowli - sieci uzbrojenia terenu • aktualizacje ewidencji gruntów i budynków, • pomiary powierzchni obiektów terenowych, • pomiary objętości hałd i wyrobisk, • badanie pionowości obiektów, • pomiary powierzchni: - mieszkań, - biur, - innych obiektów kubaturowych • inwentaryzacje architektoniczno- budowlane • wydruk wielkoformatowy

Dane firmowe

Adres:

ul. Gen.J.Hallera 2
97-200 Tomaszów Maz

Adres WWW:

www.topograf.pl

NIP:

773-228-03-04

biuro@topograf.pl

Łukasz Domański 604-432-690

Adres korespondencyjny

TOPOGRAF Łukasz Domański USŁUGI GEODEZYJNE

Adres: Ul. Gen. J. Hallera 2

97-200 Tomaszów Maz

Telefon: Łukasz Domański 604-432-690

Adres biura